May 30, 2024

  Twoje Centrum Wiedzy Motoryzacyjnej

  Regulamin Korzystania z Bloga

  1. Postanowienia ogólne: a) Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z bloga motoryzacyjnego dostępnego pod adresem silnikhonda.pl. b) Korzystając z bloga, akceptujesz niniejszy regulamin w całości. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z jego postanowień, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z bloga. c) Administratorem bloga jest [wpisz swoje dane kontaktowe]. d) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie bloga.
  2. Zasady korzystania: a) Blog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi profesjonalnej porady motoryzacyjnej. b) Każdy użytkownik korzysta z bloga na własne ryzyko. c) Zabrania się publikowania wulgaryzmów, treści obraźliwych, dyskryminujących, naruszających prawa autorskie lub inne treści niezgodnych z prawem. d) Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy i usuwania treści naruszających regulamin. e) Wszelkie treści zamieszczone na blogu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Administratora.
  3. Komentarze i udostępnianie treści: a) Użytkownicy mają możliwość komentowania artykułów na blogu. Komentarze powinny być związane z tematyką artykułu i nie naruszać regulaminu. b) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach. c) Użytkownicy mogą udostępniać treści z bloga na innych platformach, pod warunkiem podania źródła i zachowania integralności treści.
  4. Odpowiedzialność: a) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z bloga. b) Wszelkie informacje zamieszczone na blogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji dokładności ani kompletności.
  5. Polityka prywatności: a) Polityka prywatności bloga określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników. Korzystając z bloga, akceptujesz politykę prywatności.
  6. Postanowienia końcowe: a) Wszelkie spory wynikłe z korzystania z bloga będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z przepisami prawa właściwego dla siedziby Administratora. b) Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. c) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Administratorem.