June 24, 2024

  Twoje Centrum Wiedzy Motoryzacyjnej

  Metoda Suzuki na czym polega

  Cześć! Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z metody Suzuki i opowiedzieć o jej podstawowych założeniach oraz korzyściach, jakie przynosi. Metoda Suzuki to unikalna metoda nauczania muzyki, która wykorzystuje zasadę opanowania języka ojczystego, czyli języka matki. Zainspirowany tą ideą, dr Shinichi Suzuki stworzył swoją metodę, która stała się popularna na całym świecie. Teraz przekazuję wam to, czego nauczyłem się podczas mojej przygody z tą metodą.

  Pierwsze spotkanie z metodą Suzuki

  Moje pierwsze spotkanie z metoda Suzuki miało miejsce podczas lokalnego festiwalu muzycznego. Byłem pod wrażeniem umiejętności i pewności siebie dzieci grających na skrzypcach, wiolonczeli i altówce. Po wysłuchaniu ich koncertów postanowiłem bliżej się zapoznać z tą metodą.

  Przygotowanie pedagogiczne

  Z animacją zacząłem uczestniczyć w kursach przygotowujących do nauczania z zastosowaniem metody Suzuki. Podczas tych kursów nauczyciele mieli okazję poznać podstawowe zasady metody oraz techniki prowadzenia lekcji. Dowiedziałem się, że metoda Suzuki opiera się na replikowaniu procesu nauki języka ojczystego – dzieci uczą się muzyki poprzez słuchanie, naśladowanie i powtarzanie.

  Nauczanie poprzez słuchanie

  Metoda Suzuki zakłada, że dzieci powinny nauczyć się muzyki przed rozpoczęciem nauki czytania nut. Dlatego też pierwszym etapem jest słuchanie muzyki codziennie w domu. Dzieci powinny usłyszeć utwór, który mają nauczyć się zagrać, wiele razy, aż będą go znały na pamięć.

  Trening techniczny

  Poznawszy utwór na pamięć, uczniowie zaczynają opanowywać odpowiednie techniki na swoim instrumencie. Poprzez powtarzanie i naśladowanie wykonywanych ruchów ciała, uczą się poprawnej pozycji rąk, trzymania smyczka oraz wydobycia dźwięków o odpowiednim brzmieniu.

    Jak wyłączyć TPMS w Suzuki - Poradnik krok po kroku

  Nauczanie w grupie

  Poza indywidualnymi lekcjami, metoda Suzuki również zachęca do uczestnictwa w lekcjach grupowych. W grupie dzieci uczy się konieczności słuchania innych, współpracy i czerpania inspiracji od swoich rówieśników. Lekcje grupowe to także okazja do występów, które zdobywają większą pewność siebie i umiejętność wystąpień publicznych.

  Korzyści z metody Suzuki

  Dzięki mojemu doświadczeniu z metoda Suzuki, zauważyłem wiele korzyści, zarówno dla siebie, jak i dla uczniów, których nauczałem:

  Rozwój umiejętności słuchowych

  Słuchanie muzyki codziennie pozwoliło mi na opanowanie umiejętności słuchowych, które są niezbędne do udanego wykonania utworu na instrumencie. Wsłuchując się w dźwięki i nucąc melodie, uczniowie stają się bardziej czuli na niuanse muzyczne.

  Rozwój samoświadomości

  Metoda Suzuki stawia duży nacisk na rozwój samoświadomości ucznia. Poprzez częste występy przed publicznością, uczniowie uczą się opanowywać tremę i stawiać czoło wyzwaniom. Ta umiejętność jest niezwykle cenna również poza muzyką.

  Wzmocnienie więzi z rodzicami

  W metoda Suzuki rodzice są integralną częścią procesu nauczania. To oni wspierają, pomagają w praktyce i motywują dzieci. Wspólne gotowanie, słuchanie muzyki i wspólne koncerty tworzą więź rodzinna i wzmacniają relacje.

  Rozwój cierpliwości i dyscypliny

  Częste powtarzanie i ćwiczenia techniczne uczą dzieci cierpliwości i przekuwania wysiłku w efekty. Metoda Suzuki podkreśla konieczność regularnej praktyki i stopniowego doskonalenia umiejętności. To prowadzi do rozwoju dyscypliny i wytrwałości.

  Podsumowanie

  Metoda Suzuki na czym polega? To sposób nauczania muzyki, który opiera się na opanowywaniu technik poprzez powtarzanie i naśladowanie, podobnie jak proces nauki języka ojczystego. Dzięki tej metodzie, dzieci rozwijają umiejętności muzyczne, samoświadomość, więzi rodzinne oraz cierpliwość i dyscyplinę. Osobiście polecam tę metodę każdemu, kto chce nauczyć się grać na instrumencie muzycznym w sposób skuteczny i przyjemny.

  Suzuki